Ornament
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
                            KONFERENCIE A VALNÉ ZHROMAŽDENIA
                                                                               SLOVENSKEJ
                                                                                   ASOCIÁCIE
                                                                                        UČITEĽOV
                                                                                            SLOVENČINY

   

    23. - 24. 3. 2017 - VIII. konferencia SAUS a Valné zhromaždenie v Považskej Bystrici

            * pozvánka, prihláška: stiahnuť (doc), stiahnuť (pdf) 
* program: stiahnuť
          * zápisnica z valného zhromaždenia: stiahnuť
* zápisnica z voľby vedenia SAUS: 1. časť, 2. časť 
 

    19. - 20. 11. 2015 - VII. konferencia SAUS s medzinárodnou účasťou v Košiciach 

program - stiahnuť

* sponzorom konferencie sú: vydavateľstvo Príroda, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,

Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Literárne informačné centrum, vydavateľ-

stvo RaabeStudio Point A. Ďakujeme!

* konferencia sa koná v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Košiciach  

* fotogaléria (fotil: Pavol Radačovský) - nové: pozrieť

    20. - 21. 11. 2014 - VI. konferencia SAUS a Valné zhromaždenie v Bratislave

* história konferencií: 1. konferencia (Žilina), 2. konferencia (Liptovský Mikuláš)

* príhovor predsedu SAUS - stiahnuť

* vyhodnotenie ankety a príspevky z konferencie budú uverejnené v časopise Slovenčinár

* zápisnica z Valného zhromaždenia - stiahnuť

* pozvánka, prihláška, informácie - stiahnuť

* program - stiahnuť

* fotogaléria: pozrieť

    3. - 4. 10. 2013 - V. konferencia SAUS v Žiline

* poďakovanie za pomoc pri organizácii - primátor, riaditeľ SPS stavebnej

* list od ministra ku konferencii - stiahnuť

* pozvánka, prihláška, informácie - stiahnuť

* zmluva o výpožičke konferenčných priestorov - stiahnuť

* program konferencie: stiahnuť

* otvárací príhovor predsedu SAUS: stiahnuť

* vyhodnotenie dotazníka: stiahnuť

* zápisnica z konferencie a uznesenia - stiahnuť

* pripomienka MŠSR z konferencie: stiahnuť

* fotogaléria (fotil: M. Bielik): pozrieť

    18. - 19. 10. 2012 - IV. konferencia pri príležitosti 10. výročia založenia SAUS (Bratislava)

    18. 10. 2012 - Valné zhromaždenie SAUS

            * program: stiahnuť

            * zápisnica z valného zhromaždenia a uznesenia z konferencie: stiahnuť

            * otvárací príhovor predsedu SAUS: stiahnuť 

            * hromadná pripomienka z konferencie SAUS: stiahnuť

            * odpoveď ministerstva školstva: 1. strana, 2. strana, 3. strana 

            * odpoveď ŠPÚ: 1. strana, 2. strana, 3. strana

            * reakcia na chybnú tlačovú informáciu: stiahnuť

            * fotogaléria (fotila: N. Blahová): pozrieť

    10. - 11. 2. 2011 - III. konferencia SAUS v Bratislave

    10. 2. 2011 - Valné zhromaždenie SAUS

            * pozvánka: stiahnuť

            * program: stiahnuť

            * zápisnica z valného zhromaždenia - stiahnuť

            * zápisnica zo zasadnutia novej Rady SAUS - stiahnuť

            * žiadosť o zmenu stanov, sídla a štatutárneho orgánu - stiahnuť

            * schválenie zmeny stanov, sídla a štatutárneho orgánu - stiahnuť

            * závery seminára pre MŠSR: stiahnuť

            * odpoveď MŠSR: 1. časť, 2. časť

            * závery seminára pre MPC: stiahnuť

            * odpoveď MPC: 1. časť, 2. časť, 3. časť